X2 seminar

Agenda 

08.30 Kaffe og registrering
09:00 Innledning 


09:15 HMI & Control system. Ny X2 Series!
X2 - komplett ny HMI serie fra Beijer Electronics 
X2 - Soft control
X2 - Soft Motion 

10:15  Pause

10:30 iX Developer
iX 2.20 nyheter
Live demo av konvertering fra iX paneler og E1000 til X2 

10:45 WARP Engineering Studio 
Introduksjon – hvordan oppnå store besparelser i automasjonsløsninger 
Live demo  

11:30 Lunch

Påmelding til seminar 

Du melder på en deltager av gangen.